Saturday, 22 September 2018

Creative Ireland

The Creative Ireland Programme is a five-pillar national initiative aimed at facilitating collaboration and creativity in Ireland. As a direct result of the response to the 2016 commemorations, a new legacy programme has been developed based on the power of cultural creativity to bring together communities and strengthen our identity.

The video highlights a cross section of some of the creative and cultural members of Ireland who will be involved in the Creative Ireland Programme ecosystem.

Is tionscnamh náisiúnta cúig cholún é an Clár Éire Chruthaitheach a bhfuil sé mar chuspóir aige comhoibriú agus cruthaitheacht a éascú in Éirinn. Mar thoradh díreach ar an bhfreagra ar chomóradh 2016, forbraíodh clár nua oidhreachta bunaithe ar chumhacht na cruthaitheachta cultúrtha pobail a thabhairt le chéile agus ár bhféiniúlacht a neartú.

Tarraingítear aird san fhíseán ar shampla de roinnt de chomhaltaí cruthaitheacha agus cultúrtha na hÉireann a bheidh rannpháirteach i leagan amach an Chláir Éire Chruthaitheach.

http://creative.ireland.ie/
@creativeirl

Danny is an Irish musician who succeeded in making Berlin his other home – and even in figuring out the mysteries of its public transport system. Who would be a better guide through the jungle of Berlin’s many incredible opportunities? As an Irish Berliner, Danny knows all the cool venues and best prices, and talking to Irish and Irish culture loving concertgoers at his many live shows, he knows what they want. Follow him and get the rock star perspective on all things Irish in Berlin!